CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách quyền riêng tư này mô tả chung cách thức mà Ravatel thu thập và sử dụng các thông tin cá nhân của Khách hàng trong quá trình sử dụng và vận hành các trang web, sản phẩm và dịch vụ của Ravatel (“sản phẩm của chúng tôi”). Khi Ravatel thu thập thông tin cá nhân qua Internet, chúng tôi luôn tuân thủ nguyên tắc cơ bản là thông tin đó được cung cấp (đăng ký) một cách tự nguyện. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân trong giới hạn cần thiết để hoàn thành mục đích thu thập thông tin của mình, mục đích đó sẽ được công bố rõ ràng.
Nếu Khách hàng không muốn cung cấp (đăng ký) thông tin cá nhân mà chúng tôi tìm kiếm, Khách hàng có thể từ chối cung cấp thông tin. Trong những trường hợp đó, Khách hàng có thể không truy cập được một số dịch vụ mà chúng tôi cung cấp thông qua các Trang web của chúng tôi.
 
I. Thông tin thu thập
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng trong quá trình Khách hàng tương tác với Các Sản Phẩm Của Chúng Tôi trên trang web này.
Dưới đây là các nguồn thông tin được chúng tôi thu thập:
 • Thông tin Khách hàng cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào Khách hàng cung cấp liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
 • Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về Khách hàng từ các nguồn khác, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và các nguồn công khai có sẵn.
1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân
Chúng tôi tìm hiểu thêm về sở thích của Khách hàng, cung cấp cho Khách hàng các tính năng và dịch vụ thiết yếu và cho các mục đích bổ sung khác, bao gồm:
 • Nhận diện Khách hàng khi Khách hàng đăng nhập và/hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho Khách hàng các đề xuất, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh khác.
 • Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
 • Cải thiện chất lượng dịch vụ.
 • Cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo, có liên quan đến sở thích của Khách hàng trên các trang web của chúng tôi và trang web của bên thứ ba.
 • Đo lường và phân tích chất lượng của các Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
Cookie cho phép Khách hàng tận dụng một số tính năng cần thiết của chúng tôi. Ví dụ, nếu Khách hàng chặn hoặc từ chối của chúng tôi, Khách hàng sẽ không thể sử dụng một số sản phẩm, dịch vụ nhất định yêu cầu Khách hàng đăng nhập hoặc Khách hàng có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn hoặc cài đặt ngôn ngữ mỗi khi Khách hàng truy cập lại các trang web của chúng tôi.
Các bên thứ ba được chấp thuận cũng có thể đặt khi Khách hàng tương tác với các Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Các bên thứ ba này thường bao gồm các công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp dịch vụ đo lường và phân tích, mạng xã hội và các công ty quảng cáo. Các bên thứ ba sử dụng trong quá trình cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo liên quan đến sở thích của Khách hàng, để đo lường hiệu quả của quảng cáo và thực hiện một số dịch vụ thay mặt cho chúng tôi.
Khách hàng có thể quản lý trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình. Tính năng 'Trợ giúp' trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho Khách hàng biết cách ngăn trình duyệt chấp nhận các mới, cách trình duyệt thông báo cho Khách hàng khi Khách hàng nhận được mới, cách tắt và khi hết hạn. Nếu Khách hàng tắt tất cả trên trình duyệt của mình, cả chúng tôi và bên thứ ba sẽ không thể chuyển sang trình duyệt của Khách hàng. Tuy nhiên, nếu Khách hàng làm điều này, Khách hàng có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn mỗi khi Khách hàng truy cập lại trang web và một số tính năng và dịch vụ có thể không hoạt động.
 
2. Bảo vệ thông tin
Ravatel luôn ý thức rằng sự hoạt động và phát triển của Ravatel dựa trên sự hợp tác và tin tưởng của khách hàng đối với chúng tôi. Để củng cố và phát triển mối quan hệ này, Ravatel sẽ nỗ lực cao nhất để bảo vệ mọi thông tin do khách hàng cung cấp. Do đó, việc lưu trữ và sử dụng thông tin riêng tư do khách hàng cung cấp cho Ravatel phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc sau:
 • Thông tin khách hàng yêu cầu cung cấp là thông tin cần thiết, liên quan để Ravatel nắm bắt rõ nhu cầu của khách hàng và đảm bảo việc quản lý, khai thác, vận hành website được an toàn, thuận tiện;
 • Việc lưu trữ và sử dụng thông tin riêng do khách hàng cung cấp phải được thực hiện có hệ thống, chính xác, cập nhật nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa của khách hàng khi khai thác, sử dụng dịch vụ, sản phẩm do Ravatel cung cấp;
 • Ravatel cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin riêng tư nào do khách hàng cung cấp cho bất kỳ cá nhân, tổ chức thứ ba nào, trừ trường hợp được khách hàng chấp nhận hoặc pháp luật yêu cầu;
 • Ravatel sẽ duy trì hệ thống bảo mật nghiêm ngặt để lưu trữ và bảo vệ thông tin do khách hàng cung cấp khỏi bất kỳ sự truy cập bất hợp pháp nào;
 • Việc truy cập thông tin cá nhân do khách hàng và nhân viên của Ravatel cung cấp phải tuân theo các quy định về bảo mật của Ravatel.
 
3. Thời gian lưu trữ thông tin
Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của Khách hàng để đảm bảo cho Khách hàng khả năng sử dụng liên tục các Sản Phẩm Của Chúng Tôi, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các mục tiêu quy định tại Chính sách quyền riêng tư này, hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm cả cho mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho quý khách. Thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân cụ thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng và chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của Khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành.
 
4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó
Quản trị viên Trang web của Tập đoàn Ravatel duy trì hoạt động quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân đã thu thập được và các biện pháp thích hợp được thực hiện nhằm ngăn chặn sử dụng, tiết lộ hoặc sửa đổi trái phép thông tin đó. Khi các điều khoản sử dụng cụ thể được đăng trên Trang web, những điều khoản sử dụng đó sẽ được ưu tiên áp dụng so với "Chính sách về quyền riêng tư" này.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình
Nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư tại Ravatel hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của Khách hàng. Khách hàng cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:
Hotline: 0948 682 968
Email: reservation@tuta.vn/ 
Hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên tục thay đổi và Chính sách quyền riêng tư này cũng có thể được sửa đổi. Khách hàng nên truy cập và kiểm tra trang web của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. Trừ trường hợp có quy định khác, Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân chúng tôi có về Khách hàng và tài khoản của Khách hàng. Việc sửa đổi Chính sách này trong mọi trường hợp sẽ không làm giảm mức độ bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập trong quá khứ mà không thông báo cho khách hàng liên quan và cho Khách hàng được quyền lựa chọn.

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin
Khách hàng có thể xem, cập nhật và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản và các tương tác của Khách hàng với Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Nếu Khách hàng không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, Khách hàng luôn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.
Thông tin tài khoản: Nếu Khách hàng muốn bổ sung, cập nhật hoặc xóa thông tin liên quan đến tài khoản của mình, vui lòng truy cập www.ravatel.vn hoặc liên lạc Trung tâm chăm sóc khách hàng Ravatel qua hotline 0948 682 968. Khi Khách hàng cập nhật hoặc xóa bất kỳ thông tin nào, chúng tôi thường giữ một bản sao của phiên bản trước vì lý do kỹ thuật.
Liên lạc: Nếu Khách hàng không muốn nhận nội dung quảng cáo từ chúng tôi, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc của Khách hàng tại Trang Web www.ravatel.vn  (hoặc cách thức khác theo quy định tại hợp đồng liên quan với Khách hàng).
Quảng cáo: Nếu Khách hàng không muốn xem quảng cáo dựa trên sở thích, vui lòng điều chỉnh theo hướng dẫn của các trang quảng cáo liên quan (hoặc cách thức khác theo quy định tại Hợp đồng liên quan đến Khách hàng).
Trình duyệt và thiết bị: Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ cho Khách hàng biết cách ngăn trình duyệt hoặc thiết bị của mình chấp nhận mới, làm thế nào để trình duyệt thông báo cho Khách hàng khi Khách hàng nhận được mới hoặc cách tắt hẳn chức năng .

II. Khuyến nghị bảo mật thông tin
Để nâng cao tính bảo mật cho thông tin cá nhân, khách hàng nên quan tâm đến việc sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của chính bạn bằng cách tuân thủ các quy
tắc sau:
 • Không tiết lộ tên tên người dùng và/hoặc mật khẩu cho bất kỳ người nào, không viết hoặc sử dụng ở những nơi mà người khác có thể nhìn thấy hoặc biết.
 • Khi chọn mật khẩu, khách hàng không nên chọn những thông tin dễ hiểu như họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc một số ký tự hoặc số có thể dễ dàng đoán ra từ họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại.
 • Đăng xuất khỏi hệ thống và trình duyệt khi rời khỏi máy tính, ngay cả trong thời gian ngắn.
 • Đổi mật khẩu ngay lập tức nếu bị lộ mật khẩu kép, trong trường hợp cần thiết khách hàng thông báo và yêu cầu Ravatel hỗ trợ.
Trong trường hợp bất kỳ giao dịch hoặc hành động bất hợp pháp nào được thực hiện liên quan đến tài khoản hoặc thông tin cá nhân của bạn mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc do sự nhầm lẫn cố ý hoặc vô ý của khách hàng, Ravatel hiểu rằng bạn sẽ chịu mọi tổn thất và trách nhiệm theo quy định của pháp luật khi giao dịch đó hoặc hành động được thực hiện.

zalo
zalo